CDA国际儿童发展(学前教育)导师资格认证


CDA海报.jpg

SharedScreenshot.jpg000.jpg


003.jpg


001.jpg

004.jpg005.jpg

006.jpg


007.jpg


008.jpg009.jpg


010.jpg

011.jpg

13_WPS图片.jpg14_WPS图片.jpg

15_WPS图片.jpg

16_WPS图片.jpg


17.jpg


报名咨询(北京)

联系人:西老师

联系电话:(+8610-82303415 或+8610-82300358

微信及手机:15201215931

电子邮箱:iec@blcup.com

地址:北京市海淀区学院路15号北京语言大学出版社国际教育中心

ContactBeijing:

Mr.Xi

Email: iec@blcup.com

PH: +8610-82300358

Mobile&Wechat:15201215931